HASICÍ PŘÍSTROJE A HYDRANTY

Hydranty a hasící přístroje jsou velmi důležitým vybavením každé dílny. Hasící přístroje fungují na principu chlazení a jsou vhodné pro hašení pevných látek jako dřevo. Naopak nejsou vůbec vhodné k hašení elektrickým přístrojů pod napětím. Dále máme sněhové hasící přístroje, které jsou vhodné pro hořlavé kapaliny, plyny a elektrické zařízení a nehasí se snadno rozvířitelné látky. Hydranty se ovládají pomocí hydrantového klíče pro odběr vody s použitím nástavce a slouží pro hasiče.