KOMPRESORY

Kompresor je stroj, který je určen do každé dílny, ale i jinam. Atmosférický vzduch je nasáván přes sací filtr a otevřený přívodní ventil do elementu kompresoru, kde dochází ke kopresi. Dále vypouštěn přes výstupní ventil přes ventil minimálního tlaku a chladič vzduchu. Poté dále vychlazený stlačený vzduch dále pokračuje do potrubních rozvodů. Kompresory se využívají pro pohon zdvihacích a jiných pneumatických zařízení, plnění vzduchových nádrží a k pohonu automatiovaných činností.